เกี่ยวกับ exeter

เอ็กซ์เตอร์ ประเทศไทยได้เริ่มเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Home-care Device) ที่ใช้งานได้ง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การดูแลของ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด โดยเรามีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ “ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยตนเองเพื่อให้ทุก ๆ วันเป็นวันที่มีความหมาย”

อ่านเพิ่มเติม

สินค้าของเรา